Tribina u DOB-u

Tribina “O filozofiji samoubistva/ razmatranja jednog psihijatra” održava se u četvrtak, 21. februara u Domu omladine Beograda (Tribinska sala) od 20h.

Na tribini će govoriti profesor dr Aleksandar Damjanović (Klinika za psihijatriju, Medicinski fakultet BU).

Mnogi filozofi su raspravljali o suštini (imanentno vs transcedentno u odnosu na biće) i etičko-moralnim aspektima suicida (Sokrat, Platon, Aristotel, Jaspers, Berđajev i drugi).

Filozofski odgovor na pitanje o opravdanosti samoubistva se kreće između voluntarizma i dogmatskih teorija u čijoj je osnovi religijska zabrana. U predavanju se razmatra i prevencija suicida zasnovana na klasifikaciji  suicida kao autonomnog i ne-autonomnog čina.

Autor razmatra fenomen paternalizma sa njegovim etičkim konsekvencama kao jedan od mogućih pristupa prevenciji suicida.

Dr Aleksandar Damjanović  je vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu na predmetu Psihijatrija. Aktivni je član Srpskog lekarskog društva (SLD), Udruženja psihijatara Srbije, predsednik je psihijatrijske sekcije SLD-a, član je Republičke agencije za lekove, uredništva časopisa Engrami, Bioetičkog društva Srbije i član je Udruženja književnika Srbije. Bio je član Republičke potkomisije za izbor lekova na pozitivnu listu iz oblasti CNS-a u periodu 2002 – 2005, i član Republičke komisije za procenu arteficijelnih prekida poodmaklih trudnoća u periodu 2000 – 2010. Do sada je objavio preko 200 bibliografskih jedinica u zemlji i inostranstvu.

 

Više informacija na: www.domomladine.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *