Meditacija i mantre

Svi smo, manje – više, upoznati sa čarima meditacije. Zbog toga ćemo se, u ovome tekstu, posvetiti mantrama, kratkim ili dugim formama koje blagotvorno deluju na naš um. Mantre su različite dužine, možemo ih izgovarati naglas ili ponavljati u sebi, a njihovo ponavljanje nam može pomoći u različitim životnim prilikama.

Pred vama su samo neke od poznatih mantri:

OM – Om je najpoznatija mantra ili, kako je mnogi nazivaju, “mantra nad mantrama”. Ona se sastoji od tri zvuka (A, U, M), koja se pojenjem najčešće stapaju u OM. Predstavlja sintezu svih mantri. Ponavljanjem ove mantre postajemo fokusirani, mirni i opušteni. Svrha ove mantre je da probudi stanje našeg unutrašnjeg mira, jer bez njega ne možemo dostići duhovni rast i razvoj. Uz pomoć ova dva slova možemo da uđemo u duboko meditativno stanje, te da internalizujemo svesnost.

MAHAMRITYUNJAYA MANTRA – Ova mantra se izgovara subotom uveče, oko 18 časova i služi za stvaranje pozitivne i zaštitničke energije. Pokazala se veoma korisnom kada je reč o ljudima koji su suočeni sa nekom bolešću ili životnom krizom. Ova mantra, ukoliko se ponavlja sa predanošću, ima stimulišući efekat koji nudi dugovečnost. Osoba koje redovno izgovara ovu mantru gradi oko sebe jedan zid koji počinje da je štiti od negativnih energija. Ponavljanje ove mantre pred spavanje osigurava dobar i kvalitetan san.

Guided-Meditation

GAYATRI MANTRA – Ova mantra se koristi za razvijanje inteligencije, znanja, mudrosti, ali i zbog proširivanja svesti. Da bi ova mantra bila delotvorna, potrebno je pevati 24 puta svakoga dana. Ponavljanje ove mantre otvara vrata duhovnog uređenja. Gajatri mantra je namenjena svim ljudima koji žele da osvetle različita stanja ljudske svesti. Indijski mudraci je smatraju jako korisnom, jer ima istovremene efekte kako na telo, tako i na um. Važno je znati da mi ne moramo razumeti samo značenje mantre, jer ćemo se samim njenim ponavljanjem povezati sa vibracijom koja nam je potrebna.

OM MANI PADME HUM – Ovu mantru nazivaju “Mantra čudesnog iscelenja” ili “Mantra velikog saosećanja”. Reč je o jednoj od najpoznatijih mantri u Budizmu. Uz ovu mantru čovek može jako dugo da hoda bez zamora. Originalno je nastala u Indiji, a u slobodnom prevodu glasi: Gle, dragulj u lotosu!

OM SHANTI SHANTI SHANTI – Reč “šanti” znači mir i ponavlja se tri puta prilikom izgovaranja ove mantre. Redovnim upražnjavanjem ove mantre postiže se unutrašnji mir koji više ne uspevaju da naruše ni spoljašnje energije i nemiri.

Pokušajte! Ne budite skeptici. Mnoge duhovne vođe su na ovaj način uspele da sačuvaju svoj mir. Ugledajte se na mudrije od sebe i već danas pronađite svoju mantru.