Sećanje na Žaranu Papić

Centar za ženske studije i Rekonstrukcija ženski fond  organizovali su „Sećanje na Žaranu Papić“, 10. septembra 2012 u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Tog dana predstavljena je i knjiga „Žarana Papić. Tekstovi 1979 – 2002.“, koju su priredile Daša Duhaček, Adriana Zaharijević i Zorica Ivanović i održana je promocija filma „To je moj izveštaj vama“, produkcija Rekostrukcija ženski fond.

Sećanje je  organizovano u čast obeležavanja desetogodišnjice smrti Žarane Papić, istaknute feminističke antropološkinje, teoretičarke i političke aktivistkinje, za koju kažu da je „svojim delom kreirala feminizam u Jugoslaviji i istaknuto se borila protiv svakog oblika nacionalizma“.

Ko je Žarana?

Žarana Papić rođena je 1949. godine u Sarajevu. 1974. Diplomirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sa savremenom feminističkom teorijom upoznala se 1976., na Konferenciji  hrvatskog sociološkog društva u Portorožu. Iste godine je sa direktorkom SKC-a, Dunjom Blažević, organizovala prvu međunarodnu konferenciju u Istočnoj Evropi, pod nazivom „Drug/ca žensko pitanje, novi pristup?“ Ovu konferenciju mnogi teoretičari/ke posmatraju kao ključni trenutak u jugoslovenskom socijalizmu jer je „predstavljala početak feminističke kritike patrijarhata u socijalizmu“.

Već od 1977. Žarana objavljuje članke na temu ženskog pitanja, a sa Lydijom Sklevicky iz Zagreba 1983. Godine objavljuje knjigu „Antropologija žene“.  1992. godine postaje jedna od osnivačica Beogradskog centra za ženske studije, koji od tada do danas razvija feminističku teoriju i podstiče feminističku praksu u Srbiji.

Tokom devedesetih Žarana aktivno učestvuje u antiratnim protestima i podržava aktivnosti Žena u crnom, Autonomni ženski centar, kao i LGBT prava.Bila je oštra kritičarka bivšeg nacionalističkog režima u Srbiji. „Konstantna agresija prema slabijima je činjenica u Srbiji. Nije to mržnja, to je, zapravo, nesposobnost da se prihvati razlika“, pisala je.

10. septembra 2002. godine iznenada je preminula u svom stanu. Otišla je, kažu „u punoj intelektualnoj snazi“. Ostaće upamćena kao pionirka feminizma, aktivistkinja, teoretičarka i autorka značajnih knjiga, članaka i prevoda („Antropologija žene“, „Bivša muškost i ženskost bivših građana bivše Jugoslavije“, „Polonost i kultura, telo i znanje u socijalnoj antropologiji itd.). Rekonstrukcija ženski fond ustanovila je Stipendije Žarana Papić koje se dodeljuju akademkinjama kao program finansijske podrške za studije roda u zemlji i inostranstvu – uglavnom za specijalističke, magistarske i doktorske studije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *