Prodajna izložba u Rexu

Osma po redu prodajna izložba radova korisnika i korisnica psihijatrijskih usluga održaće se 26. decembra od 11.00 do 18.00 u holu Kulturnog centra REX u Jevrejskoj 16 u Beogradu.

Ove godine radove će izložiti članovi i članice udruženja psihijatrijskih usluga i njihovih porodica “Duša”, članovi i članice udruženja “Videa”, pacijenti i pacijentkinje dnevne bolnice “Dr Laza Lazarevic” u Padinskoj Skeli, kao i pacijenti i pacijentkinje dnevne bolnice za psihijatriju KBC “Dr Dragiša Mišović – Dedinje”.

FOTOGRAFIJA: www.prostorpro.org

Prikupljen novac ulaže se u kupovinu materijala za radnu terapiju.

Posetioci izložba imaće priliku da upoznaju korisnike i korisnice psihijatrijskih usluga, studente i studentkinje, kao i da kupovinom radova pomognu proces rehabilitacije osoba sa psihosocijalnim problemima.

Izložbu organizuju članovi i članice, volonteri i volonterke udruženja “Duša” i “Videa”, studenti i studentkinje psihologije Filozofskog fakulteta u Beogradu, udruženje “Prostor”, korisnici i korisnice psihijatrijskih usluga i osoblje bolnica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *