Predavanje o ambijentalnoj muzici

Predavanje o ambijentalnoj muzici, u okviru ciklusa Muzikoterapija, održava se danas u maloj sali Studentskog kulturnog centra sa početkom u 18h.

skc

Predavanje će držati Snežana Oluški, diplomirani defektolog i kandidat za muzikoterapeuta UMTS.

Snežana će govoriti o nastanku ambijentalne muzike, njenom razvoju, različitim žanrovima i podžanrovima, ali i o njenom delovanju, upotrebi i zloupotrebi kao i o odnosu ambijentalne muzike i muzikoterapije.

Više informacija na: skc.org.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *