Otvoreni razgovori – javne debate o važnim društvenim problemima

Institut za filozofiju i društvenu teoriju u subotu, 19. januara organizuje druge po redu Otvorene razgovore, koji se u subotu održavaju na I spratu ovog Instituta.

Imajući u vidu dobar prijem prethodnih Otvorenih razgovora, održanih u decembru prošle godine, i zainteresovanost učesnika da se nastavi sa razmatranjem tema koje prepoznajemo kao relevantne, a o kojima se otvoreno u javnosti retko diskutuje, u IFDT –u su odlučili da organizuju Otvorene razgovore, ovog puta sa nešto manjim brojem tema i sa usmerenijim pristupom.

Ideja je da svi prisutni učestvuju u razgovorima, a da moderator i panelisti daju smernice i okvir.

Razgovori će biti organizovani kroz tri panela:

 10.00-12.00 Panel I: (Anti)Nacionalizam i (anti)fašizam

Šta nam danas govore ovi pojmovi? Novi pogled na ratove iz devedesetih na ovim prostorima; nacionalizam u funkciji politike ili politika u funkciji nacionalizma? Nacionalizam danas – koje su razlike, a koji kontinuiteti kada su naša društva u pitanju? Koji su dometi antinacionalizma kao političke platforme? …

12.10-14.00 Panel II: Društvena (de)mobilizacija: globalna kriza, otpori i odgovori

Koji su potencijali novih pokreta i protesta, koji su njihovi izazovi? Koliki je potencijal društvenih mreža i koja su ograničenja takvog oblika društvenog organizovanja? Svedočimo li rađanju novog oblika društvenog organizovanja i artikulaciji društvenog nezadovoljstva – nehijerarhijski pokreti, spontani protesti, neartikulisano nasilje (paljenje automobila, krađe prodavnica u UK…)?

16.00-18.00 Panel III: Društvena (de)mobilizacija u Srbiji i regionu danas: lokalni kontekst, intelektualne debate i (novi) politički pokreti

Šta su preduslovi stvaranja novih intelektualnih ili političkih pokreta? …

FOTOGRAFIJA: www.blog.b92.net

Moderatori su Srđan Milošević i Igor Cvejić , istraživači Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, kao i Igor Štiks, koji se na Univerzitetu u Edinburgu, bavi se istorijom i politikom režima državljanstva i građanskim i aktivističkim pokretima.

U debatama će učestvovati i: Saša Ćirić (književni kritičar), Mark Losoncz (Filozofski fakultet, Novi Sad), Nadja Duhaček (Univerzitet u Granadi), Miloš Baković Jadžić (Filozofski faklutet u Beogradu) i Jelena Petrović (ISH, Ljubljana).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *