Stop nasilju nad manjinskim i marginalizovanim grupama

Javna diskusija na temu “Nasilje nad manjinskim i marginalizovanim grupama”, održaće se trinaestog decembra u 19h u Kulturnom centru Beograda, galerija “Podroom”, u organizaciji Muzeja nasilja.

U diskusiji će učestvovati Saša Janković – Zaštitnik građana; Nevena Petrušić, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti; Jovanka Todorović, Koordinatorka programa za lobiranje i zagovaranje u Labrisu; Đokica Jovanović, Filozofski fakultet, Odsek za sociologiju; Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar; Idro Seferi, novinar.

“Muzej Nasilja” uspostavljen je kao izložbena postavka i diskusiona platforma. Ciklus od četiri tribine koje interdisciplinarno razmatraju fenomen nasilja, istovremeno su i najava prve izložbene postavke ovog projekta, koja će biti izložena u Kulturnom centru Beograda, u galeriji “Podroom”, od 6. februara 2013. godine.

FOTOGRAFIJA: www.kcb.org.rs

Ideja projekta “Muzej Nasilja” je da postane javni arhiv medicinske dokumentacije osoba koje su doživele nasilje. Glavne materijale će predstavljati rendgenski snimci, lična svedočenja i medicinska dokumentacija o povredama zadobijenih u javnom i privatnom prostoru, kao posledica diskriminacije, nasilja u porodici,rodno zasnovanog nasilja,homofobije, nacionalizma, rasizma i drugih retrogradnih društvenih pojava.

Prva javna diskusija na temu “Politike nasilja” već je održana u sredu, petog decembra, a planirane su još dve: “Vršnjačko nasilje”, tribina najavljena za sredu, 19. decembar u 19h i “Maskulinitet i nasilje”, koja se održava 26. decembra 2012 godine.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *