Konkurs za izložbu radova na konvenciji “Japanizam 2013”

Regionalna konvencija posvećena japanskoj pop-kulturi – “Japanizam 2013” održavaće se od 4. do 7. jula u Domu omladine Beograda.

Glavna tema ovogodišnje konvencije su „Superheroji“, drugom rečju sve vezano za kostimirane borce protiv sila mraka i bezumlja: sentai timovi i usamljeni osvetnici, moćni rendžeri i magične devojčice, oni koji su sa svojim moćima rođeni i oni koji su ih stekli, oni koji rade za dobrobit čovečanstva i oni kojima je samo lični interes na pameti, Tajger i Bani, Marvel i DC, i ostali maskirani heroji koji nas inspirišu čineći svet bezbednijim mestom.

Japanizam-2013

Teme konkursa: Superheroji“ i „Slobodna tema

Samo radovi na glavnu temu konvencije dolaze u obzir za nagrade! Slobodna tema će se nagrađivati isključivo simbolično!

Uslovi konkursa:

Stil:    

Poželjno je da su radovi u manga stilu, ali će biti prihvaćena i dela koja su samo vidno inspirisana Japanom. Radovi mogu biti u crno-beloj tehnici ili u boji.

Originalnost.

Svaki rad mora da bude originalno delo svog autora. Prerađene radove drugih autora i digitalne montaže nećemo prihvatiti (a i nije vam u interesu da se na taj način brukate). Naravno, možete slati vaše originalne fanartove iz nekih anime/manga serijala. U skladu sa ovim, neophodno je da svaki rad bude potpisan od strane autora. Uputstva za potpisivanje digitalnih radova ćete naći dalje u tekstu.

Slanje radova:

Originale radova, odnosno fizičke primerke vaših dela, možete poslati na adresu društva, ili ih lično doneti na neko od okupljanja u klubu „Sakurabana“, u Pop Lukinoj 6 kod Brankovog mosta.

Digitalne radove možete poslati i na email adresu društva Sakurabana. Oni  moraju biti u sirovom formatu (.psd, .pdf) i u rezoluciji od minimum 300 dpi kako bi mogli da budu odštampani.

Broj poslatih radova nije ograničen. Slobodno možete poslati i svoje stare radove, pod uslovom da ih prethodno niste slali na neki drugi konkurs.

Potpis i naznaka teme:

Ukoliko šaljete originale:
Svaki rad koji pošaljete mora da bude potpisan i da ima naznaku za koju temu konkuriše. Potpis mora biti jasan i vidljiv na radu. Temu za koju rad konkuriše napišite na poleđini rada.

Ukoliko šaljete radove u elektronskoj formi:
Obavezno koristite obrazac za potpis koji možete naći na: www.sakurabana.info/potpis
Obrazac treba da se nalazi u donjem desnom ćošku vašeg rada.
Elektronski potpis treba da sadrži: 1. Ime i prezime, 2. Datum rođenja, 3. Temu za koju konkurišete.

Rok:

Svi radovi koji stignu na pomenutu adresu do 20. juna ući će u izbor za izložbu na konvenciji.

Adresa za slanje radova za konkurs:

Za originale:

Društvo Sakurabana
Sa naznakom za konkurs Japanizam 2013
Bul. Zorana Đinđića 115/28
Novi Beograd 11070

Uz rad je neophodno poslati i sledeće podatke:
Ime, prezime, datum rođenja, adresu, broj telefona, e-mail.

Za radove u elektronskoj formi:

sakurabanabeograd@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *