Kada i meso drhti

Svetlost sveća drhtala je u sobi. Ležao je na podu, sa levom rukom pod glavom. Štrčao mu je pramen iznad levog oka, a pogled lelujao kroz maglu opojnosti koju su sveće pravile. Ležala sam sa desnom rukom pod glavom, na desnom boku naspram njega.

Sklopio je oči i posegnuo rukom u pravcu moje leve… Uh. U tami strasne noći, potražio je moju bradavicu. Uhvativši je, stvrdla se stidljivo pod njegovim prstima. Nastavio je da miluje mesto željno poljubaca i prešao rukom preko mojih grudi. Žmureći, tražio je mesto svoje utopije, tu u sobi utihnulog sveta i igrajućih sveća. Tražio je dugo nešto, ni sam ne znajući šta. Moja bradavica je prijala. Da, ona je delovala sasvim dovoljno.

Ne želeći da se odvoji od svoje igračke, pomerio je ruku na gore, dotakavši mi vrat. Mazio me je vrhovima prstiju po prevojima vrata, dok sam ja, željna poljubaca na tom mestu, spustila desnu ruku i položila glavu na nj. Tada sam sklopila oči. Tada sam potražila svoju utopiju, za kojom sam preko vapila. Želela sam da se otrgnem od njega, jer to kako je činio da se osećam, pored telesnog užitka, me je plašilo. Meso je drhtalo kada vodi ljubav sa mnom, ali moje emocije su se produbile i dobile četvrtu, petu, šestu dimenziju.. Pojavile su se pred mojim očima požude, koje nisam znala da žena zna poželeti. Želje koje su vodile novim, i tako sve u krug. I tako do u nedogled, ostavljajući me žednu i primitivnu, divlju, haotičnu. Želim sve što ne mogu imati, a opet sam tu pod drthavim svetlom u njegovom naručju.

Sklopljenih očiju i dalje je tragao šakom za nečim. Došao je do mojih sklopljenih očiju. Tražio je, milovao, i konačno se nagnuo poljubivši me u zatvoreno oko. Ljubio je moje oči, kao da traži vodu u pustinji. Željno i očajno, a opet tako uplašeno da će je možda i naći. Sklopljenih očiju, zatvorenih usana, počeo je da miluje celo moje lice. Proučavao, ispitivao i čudio se mojim crtama, emocijama i želji. Čitao me je tu u tami kao da čita ljubavni roman. Ja, puna ljubavi, bila sam mu neiscrpno štivo. Milovao je moje lice svojim usnama, sve dok znatiželjno nije potražio vrat. Milovao je svaku liniju, svaki nabor i svako mesto kojem je mogao prići, kojem sam dozvolila da priđe.

Potom me je uhvatio za ruke, položio na leđa i legao preko mene. Stavio mi je ruke iznad glave i strasno upleo svoje prste u moje. Kao da me je vezao, ležala sam pod njim zgrčena, tajanstvena i miljama sa tog sveta udaljena. Iako mi je um bio ispražnjen, pojavila se po koja misao koja je ubacivala zrna sumnje u njega i u mene. Jer, drthanje emocija je višestruko jače od drhtanja mesa.

Izvor fotografije: Pixdaus.com

Ležeći preko mene, i držeći mi levom rukom moje obe, desnom je posegao za mojim bedrima. Raširio mi je noge i poželeo da bude u meni. Nijednog trena u želju nisam posumnjala, ni njegovu, ali ni svoju. Pohotna, raširila sam noge i legao je između, ali ostavljajući me i dalje željnu. Sklopljenih očiju, ali malo raširenih usana, milovao je celo moje telo. Drhtaj sveća nadjačalo je drhtanje moje utrobe, mog uma i celog mog bića. Predala sam se bezuslovno, proširujući horizonte, ionako već beskonačnih očekivanja.

Osetila sam vrelinu negovog uda među svojim nogama. Osetila sam i čvrstinu, ali i dah na mojim grudima i jačinu na stegnutim rukama. Celim svojim bićem sam osećala koliko me želi i koliko on sam želja ima. Dok sam izgarala, dok sam se bogu molila, dok sam želela, dok sam strepila, tako sam poželela da silovito prodre. Da me odvede i sa ovog sveta i sa tog mesta na kome sam sama već bila. Ali, i dalje je samo produbljivao i izazivao. Tada sam osetila da je svojim prstima konačno dodirnuo mene celu. Osetila sam užitak i osetih dar ženstvenosti. Zadrhtala sam. Ote mi se uzdah. Poželeh još više, mnogo više. Dok je usnama istraživao moje telo, prstima je istraživao moje tajne. Radoznalo, grubo ili nežno, sve više želja mi je nametao. U mom srcu izbi iskra i rodi se plam. Htedoh da otmem sebe i ja njega rukama da okujem. Poželela sam da vrisnem dok je radoznalo igrao prstima u meni. I vrisnuh, i stresoh se i nasmejah se.

Dok sam drhtala u njegovim stegama, i dok su me sveće pokrivale svojim svetlom, otvorih oči i videh da je gledao u moje lice. Nasmejala sam se. Blago i nežno. Ugledala sam njegovu radost i ponovo leže pokraj mene. Privuče me i pribi uz sebe. Zari prste u meso mojih bedara, ispitujući njihovu pohlepu i vrelinu. Primiče mi bradu i poljubi me duboko i vlažno.

Nakon tog poljupca, celu noć je vodio ljubav sa mnom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *