Javna diskusija „Oko kamere, oko javnog prostora“

Povodom izložbe fotografija Mirka Ondrika , 25. septembra u 19h.održaće se javna diskusija u Kulturnom centru Beograda . Izložba je otvorena u Uličnoj galeriji i trajaće do 5. oktobra.

Tokom diskusije imaćete priliku da se upoznate sa autorom i projektom Oko ulice, kao i sa problemom mladih koji su svakodnevno na ulicama našeg grada. Takođe, govoriće se i o potencijalu koji gradski napušteni prostori imaju za rešavanje ovih i sličnih problema. 

Kako smo svedoci sve većeg interesovanja javnosti za problematiku javnog prostora, kao i dostupnosti i korišćenja javnog prostora za umetničke intervencije autori projekta OKO ulice angažovali su se na osvetljavanju većeg broja uglova ove problematike. Prvi korak u okviru ostvarivanju ovog cilja predstavlja ciklus od osam tematskih izložbi angažovane umetnosti  u prostoru „Ulične galerije“ u Bezistanu. Serija izložbi će pokušati da skrene pažnju javnosti na širok spektar društvenih tema i pitanja – od položaja osoba sa invaliditetom, preko prava radnika, a u nameri da građanima pruži bolju mogućnost sagledavanja važnosti ovih problema, a sa posebnim fokusom na javni prostor kao pojavnom mestu ovih problema. Svaku od izložbi će pratiti i diskusija sa autorima fotografija, stručnjacima za oblast kojom se izložba bavi, kao i zainteresovanom javnošću.

Oko ulice je program koji putem foto radionica i izložbi radova na nov način utiče na socijalno uključivanje i osnaživanje dece koja žive i rade na ulici. Inicijatori projekta su beogradski fotografi-fotoreporteri Željko Šafar i Dragan Kujundžić. Projekat je pokrenut kako bi se dodatno mobilisali mladi iz marginalizovanih grupa i pružila im se prilika da svoj doživljaj ulice, rada i života pretvore u svojevrsne umetničke fotografije. Mladima koji svakodnevno provode vreme na ulici fotografi profesionalci pružili su obuku, obezbedili korišćenje fotografske opreme, i svu neophodnu podršku tokom 6 nedelja, koliko je trajalo fotografisanje.

Mirko Ondrik je dečak iz sela Kovačice, banatskog mesta poznatog po školi naivnog slikarstva. Polaznik je projekta i autor fotografija u kojima je uspeo da predstavi svoj život, svoje selo, rođake, komšije, svoj dom. Da nam pokaže svoj talenat i zasluži svoju prvu samostalnu izložbu.

Izložbu i diskusiju podržava USAID u okviru programa „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva” kojim rukovodi Institut za održive zajednice (ISC).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *