Izložba “Novi novi val”

Organizacija Academica iz Beograda i program E761, portal Novi-val.com organizuju izložbu “Novi novi val”, čija je tema: Omladinski aktivizam i pop kultura osamdesetih u SFRJ i danas u Srbiji/regionu(1983-2013).

U saradnji sa partnerima u Srbiji i Bosni i Hercegovini izložba će se održati u deset gradova u Srbiji – Užice, Čačak, Zaječar, Požega, Kraljevo i Beograd, kao i u gradovima u BiH – Sarajevo, Jablanica, Bihaću i Mostaru.

Kulturni centar Požega je prvi domaćin ove izložbe u okviru Gradske galerije od 01. do 10. februara.

Izložbu čine najbolji radovi sa dva regionalna konkursa programa E761 na teme “Novi novi val” i “Nova omladinska radna akcija”.

Dokumentaristički deo izložbe čine radovi i dokumentacija iz ovog perioda koji su preuzeti iz Muzeja istorije Jugoslavije u Beogradu.

Autentični kulturni pokret nastao je u zajedničkoj jugoslovenskoj javnoj sferi. Njega je stvorila prva generacija mladih ljudi koja je bila ne samo medijski svesna, već i spremna da mrežu omladinskih i studentskih institucija prisvoji i iskoristi u pokušaju promene i kulturne i medijske paradigme.

Studentski i omladinski kulturni centri, časopisi, radio, i brojne manifestacije koje su podrazumevale učešće omladine i studenata, omogućili su stvaranje specifične omladinske kulturne sfere, kakva ranije u Jugoslaviji nije postojala. Sve do sredine sedamdesetih omladina je bila samo konzument, a ne aktivni stvaralac trendova u oblasti kulture, i to u veoma širokom rasponu od visoke, elitne kulture do kulture svakodnevnog življenja.

Omladinska kultura se razvija na marginama, a aktivnu ulogu preuzima posle sloma studentske pobune 1968. godine. Novu generaciju buntovnika stasalu nakon tog događaja više ne zanimaju postojeći modeli dominantne kulture, socijalističke ili građanske, niti su joj bliski disidentski kulturni obrasci. Samoorganizovano i bez straha od improvizovanja oni prisvajaju mrežu omladinskih i studentskih institucija i stvaraju autonomnu kulturnu sferu jasno povlačeći granice spram drugih kulturnih obrazaca.

Nova umetnost, nova popularna muzika, novi načini ponašanja, oblačenja, odnošenja prema prošlosti i mainstream kulturi tog vremena, filmska i televizijska produkcija, koncerti i omladinski festivali, performans, produkcija pozorišnih predstava i drugih javnih događaja, i uopšte nova slika o svetu u kome je sve to nastajalo, omogućili su da novi talas bude ne samo jedan od mnogih talasa u kulturi tog vremena. On je promenio kulturne navike, doveo društvo do novog tipa medijske svesti, i stvorio nove društvene elite, koje deluju sve do danas.

Danas, u vreme masmedija, promenjene kulturne paradigme, virtuelnih socijalnih mreža omladina opet može biti akter, ne samo konzument i pasivni posmatrač.

Mladi dizajneri iz regiona trebalo je da odgovore na pitanja: Šta je novi val danas? Šta bi nova omladinska radna akcija danas podrazumevala? Neki od najupečatljivijih odgovora su integrisani u ovu izložbu.

 

Izvor: www.designed.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *