Izložba “Kad mislim na tebe”

Prva samostalna izložba Ane Banduke “Kad mislim na tebe”, otvara se večeras u 20h u KC Gradu. Ona prikazuje seriju vezova koji su nastali tokom 2011/2012 godine.

Provlačenje konca bod po bod, odražava vreme koje je posvećeno fantaziji o kontaktu sa fiktivnim i stvarnim osobama. U radovima autorke ovaj kontakt je ostvaren preklapanjem figura bez stvarne interakcije i ostavlja posmatraču mesto za asocijacije.

Motiv heroja u radovima pojavljuje se kao težnja za zaštitnikom, koji štiti slabije, a posebno žene. Ovde se radi o čežnji za idealnim koji aktere sprečava da se povežu na realnom nivou. Izostanak veze naglašava otuđenost današnjeg čoveka i osećaj samoće koji se često javlja u savremenom društvu.

Heroji i superheroji smatraju se idealnim članovima zajednice koji teže fizičkim, mentalnim i moralnim idealima. Oni dele mišljenje da zakoni moraju biti poštovani, da je demokratija najbolji oblik vladavine, veruju u rasne, verske i rodne jednakosti i procenjuju svakog čoveka prema sopstvenim zaslugama.

U današnjem vremenu, u jeku ekonomske krize, ponovo se javila potreba za spasiocem, herojem koji se pojavljuje u najkritičnijem momentu da spasi dan.

Izložba će biti otvorena do 16. februara.

Više informacija na: gradbeograd.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *