Izložba „Azil“ u KCB-u

U okviru ciklusa „Kritičari su izabrali 2013“, 17. januara u 19h, u Kulturnom centru Beograda, biće otvorena izložba „Azil“.

Izložba će, prema zamisli Nikole Dedića, predstaviti Marinu Marković i Borisa Šribara. Ovaj umetnički par će za vreme trajanja izložbe koristiti galerijski prostor kao svoje privremeno boravište. U periodu od 8. do 17. januara žive u galeriji bez mogućnosti da je napuste.

Umesto umetničkog projekta, umetničkog „dela“, tj. materijalnog rada u tradicionalnom smislu te reči, autori „izlažu“ sebe, svoje svakodnevne aktivnosti, umetničku praksu, svoju privatnost, odnosno svoju svakodnevnu egzistenciju.

Ovim gestom Marković i Šribar reinterpretiraju čestu pojavu u avangardnim, neoavangardnim i postmodernim umetničkim praksama koje počivaju na izvođenju interaktivnog odnosa umetnosti, sa jedne strane, i samog života, sa druge. Marković i Šribar insistiraju na razlici između umetničkog i svakodnevnog.

U uslovima u kojima je umetnost kao oblik javnog govora i delanja u potpunosti marginalizovana i obesmišljena, Marković i Šribar odbijaju proizvodnju umetnosti u tradicionalnom smislu i izlažu „život kao takav“, stvarajući od umetnosti neku vrstu protivjavne sfere.

Izložba će biti otvorena do 22. januara.

 

Više informacija na: www.kcb.org.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *