Inicijativa “Pametnija zgrada”

Inicijativa “Pametnija zgrada” održaće se večeras u 18h i sutra od 12 do 18h u Kulturnom centru REX.

Osnovna ideja ove inicijative, koju je “Ko gradi grad” pokrenuo prošle godine je promišljanje načina izgradnje stanova u Beogradu koji bi bili dostupni velikom broju građana koji nemaju stan, niti ga mogu steći pri sadašnjim nametnutim tržišnim uslovima.

Na osnovu iskustava inicijalnog radnog stola, u 2013. godini organizatori planiraju seriju susreta i akcija koji će inicijativu “Pametnije zgrade” i njene učesnike voditi kroz teoriju i praksu samo-organizovane gradnje u aktuelnim društvenim i ekonomskim okolnostima.

Pokušavajući da obuhvate i obrade što više tema releventnih za poduhvat udruživanja radi rešavanja stambenog pitanja u današnjoj Srbiji, radiće se na mapiranju ideja, mogućnosti, iskustava koja mogu učiniti takvu praksu realno izvodivom i univerzalno dostupnom. Cilj autora je da građevinsku sezonu svi dočekaju sa što više usvojenih znanja i eventualno sa nekim već razvijenim idejama i strategijama.

Danas, od 18 do 21h, sumiraće se rezultati inicijalnog radnog stola “Pametnije zgrade”, održanog u decembru, a grupa STEALTH pripremiće i predstaviti jedan broj primera inicijativa i poduhvata samo-organizovane gradnje ili kolektivne gradnje iz više zemalja sveta, sa posebnim osvrtom na to kako se odnose prema vlasništvu i profitu. Svi zainteresovani moći će da predlože i druge primere koji su im poznati, a o kojima će se diskutovati sledećeg dana.

U subotu kroz format “radnog stola” učesnici će se detaljnije baviti temama u vezi sa profitom i vlasništvom, a svaki radni sto biće praćen diskusijama.

 

Izvor: www.designed.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *