“Eco Week” u Beogradu

Međunarodni događaj ,,Eco Week” održava se 26. do 30. novembra. Beograd će prvi put ugostiti ovaj događaj, čime će se upisati u listu mnogih svetskih gradova poput Atine, Kopenhagena, Rima, Istanbula, Jerusalema, Tel-Aviva i drugih koji brinu o osnaživanju mladih, stanju gradova i rešavanju današnjih izazova održivosti.

Cilj “Eco Week-a” je da doprinese unapređenju svesti o značaju održivog razvoja i poboljšanju životne sredine u urbanim sredinama, kroz sinergiju javnog, akademskog, civilnog i privatnog sektora.

Događaj se sastoji od predavanja i radionica domaćih i stranih stručnjaka, koji će zajedno sa međunarodnim timovima studenata i mladih profesionalaca osmišljavati održiva rešenja prostora u Beogradu. Ideja je da se javno izlože finalna rešenja za konkretne lokacije u Beogradu. Neka od njih će biti realizovana u saradnji sa trajnom implementacionom platformom GREENHOUSE.

U Beogradu će gostovati najaktuelniji arhitekta održive gradnje iz Francuske Françoise-Hélène Jourda, čiji biro je projektovao prvu zgradu sa pozitivnim energetskim bilansom.

 

Više informacija na: ecoweek.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *