Didaktička izložba u IIKB-u

Didaktička izložba otvara se 26. novembra u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu (Kneza Miloša).

Ova izložba predstavlja jednu od realizacija ekološki održive savremene italijanske arhitekture u kontekstu sve veće ekološke svesti koja navodi pre svega nove generacije aritekata (pejzažne arhitekte i dizajnere) da prihvate principe održivosti, ambijentalne zaštite i realizacije “zelenih” zgrada.

Cilj građenja ovih zgrada je dobrobit stanovništva shvaćena kao psihofizičko stanje kojem doprinose zdravlje pojedinca, socio-ekonomska stabilnost i briga o ambijentu. U ovoj viziji zgrada nije objekat koji postoji sam za sebe, odvojen od konteksta, već deo interaktivnog i dinamičnog sistema koji smatra prirodne i društvene elemente materijalima od suštinskog značaja za ovaj projekat.

Potrebno je graditi pomoću materijala koji ne predstavljaju opasnost po zdravlje ili koji ima kvalitete koji doprinose zdravijem ambijentu. I estetika ima važnu ulogu, budući da lepota zgrada doprinosi psihičkom blagostanju ljudi.

Zbog toga su na ovoj izložbi i dela iz prošlosti, kao primeri traženja ravnoteže između lepote i harmoničnog odnosa sa prostorom koji nas okružuje.

Vreme izložbe je od 9.30 do 16.30h, a trajaće do 21. januara.

 

Više informacija na: iicbelgrado.esteri.it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *