Blagotvorni učinci Yoge

Kretanje je važno za zdravlje tela i duha, to je priroda života. Nedostatak kretanja guši život. Osobe koje se kreću više zdravije su od onih koje se malo kreću. Naše je telo uglavnom sastavljeno od tečnosti. Slaba i nedovoljna cirkulacija telesnih sokova je poput ustajale bare, koja pogoduje razvoju mnogih bakterija i mikroorganizama koji zagađuju telo i uzrokuju bolesti. Dobra cirkulacija telesnih tečnosti je poput planinskog brzaka, čista je i bogata kiseonikom i ostalim korisnim i hranljivim sastojcima za zdravlje organizma.

Yoga sadrži znanje o inteligentnom načinu kretanja tela. Drevni yogiji bili su izvrsni poznavaoci anatomije, fiziologije, neurologije, energetske i mentalne strukture čoveka. Na osnovu tih znanja oblikovali su pravilan niz vežbanja yoga položaja kako bi telo bilo zdravo, a duh probuđen u svom punom potencijalu.

Reč Joga potiče od reči iz Sanskrita “Yuj” i znači pričvrstiti, spojiti ili ujediniti. Ovo ukazuje na spajanje ili integraciju svih aspekta individue- tela sa umom i uma sa dušom -kako bi se postigao srećan, uravnotežen i koristan život i duhovno, ujedinjenje individue sa najvišim.

Vežbe yoga položaja i yoga disanja jačaju lokomotorni sistem, unapređuju koštano tkivo i pomažu održavanju zdravlja kičmenog stuba, uravnotežuju funkcije metabolizma, imunog i nervnog sistema, poboljšavaju cirkulaciju svih telesnih sokova, povoljno deluju na disajni, probavni i urinogenitalni sistem, neutrališu umor, napetost i stres, te unapređuju mentalno zdravlje. Redovnim vežbanjem yoge telo postaje podmlađeno, lepo, skladno, gipko i snažno. Yogom postižemo skladnu građu tela, tako da su unutrašnji organi pravilno raspoređeni, što omogućava njihovu normalnu funkciju i telesno zdravlje. Duh postaje staložen, vedar, pun entuzijazma, hrabar i odlučan. Yoga vežbe bude životnu energiju i život čine aktivnim. U skladu s Hatha Yoga Pradipikom, klasičnim tekstom o yogi, znakovi yogija su: sreća na licu, svetlo u očima i zdravo telo. Idealan program za zdravlje i rekreaciju treba u sebi da sadrži sve nabroj ane dobrobiti.

Zbog nedovoljnog kretanja, koristimo samo mali deo mogućnosti lokomotornog sistema, što je uzrok raznih bolesti u vidu ukočenosti i slabe pokretljivosti zglobova, deformacije kičme i degeneracije plućnih mehurića, zbog čega dolazi do smetnje u metaboličkim procesima vezanim za kiseonik i, konačno, atrofije endokrinih žlezda, što uzrokuje opadanje otpornosti organizma na bolesti. Yoga vežbe omogućavaju telu ponovno oživljavanje prirodnih mogućnosti.Telo, osim fizičke strukture, poseduje inteligenciju koja njime upravlja. Yoga položaji nisu gimnastičke vežbe, već nam omogućavaju osvešćivanje i oživljavanje inteligencije koja postoji u svakoj ćeliji tela. Ako osećamo napetost ili bol u vratu, donjem delu leđa ili bilo gde u telu, znači da u tim delovima tela ne postoji prirodni tok inteligencije koji upravlja funkcijom tog dela. Telo možemo posmatrati kao reku kosmičke inteligencije. Napetost i bol u telu predstavlja izdvojenost jednog dela reke inteligencije tela od svog glavnog toka. Taj deo inteligencije postaje izdvojen, statičan, nepovezan sa celinom i gubi pamćenje svoje izvorne svrhe, odnosno postaje uzrok problema.

Yoga položajima izdvojeni deo toka inteligencije ponovo dovodimo u sklad s glavnim tokom inteligencije tela. To se ostvaruje osvešćivanjem povezanosti tela, disanja i pažnje tokom izvođenja yoga vežbi.

Svaki yoga položaj poseduje određeni vibracioni kvalitet inteligencije koja rezonuje sa određenim vidom fiziologije. Kroz niz izvođenja yoga položaja, stvaramo tok svesti i inteligencije u telu, i ono spontano samo sebe popravlja i obnavlja. Svaki yoga položaj oživljava određene vitalne tačke u telu (marme) kroz koje se kosmička inteligencija izražava, te na taj način postaje uzrok određene fiziološke reakcije.

Napetosti i blokade na fizičkom nivou uzrokuju blokade na energetskom, što kasnije utiče na loše mentalno stanje.

Osnovna svrha yoga položaja je otvaranje svih napetih i blokiranih područja tela, te ispravljanje iskrivljenih struktura tela, pogotovo u području kičmenog stuba, kako bi se otvorila sva područja energetskog nivoa tela i omogućilo da svaki delić tela bude prožet pranom. Yoga položaji na taj način podižu energiju telu i omogućuju mu zdravo funkcionisanje.

Yoga nas uči kako da se vratimo sebi. Ona nam pomaže da spoznamo svoje granice, proširimo vidike, da se zaista opustimo i budemo ono što jesmo. Pomaže nam da steknemo osećaj sklada, jedinstva i potpunosti. Dok učimo o centru u yoga položaju, vežbamo nalaženje centra u drugim oblastima života.

Dalje, zaustavlja uzburkane misli, reintegriše i ponovo uspostavlja ravnotežu našeg unutrašnjeg “ja” u stanje harmonije. Povratak sopstvenom telu kroz vežbanje vraća um u sadašnji trenutak. Tada brige nestaju i nema više “treba i mora”. Vežbanje je zadivljujuće orudje za preobražaj. Istrajno upražnjavanje yoge donosi dugoročne dobrobiti za telo i um- kombinaciju fizičke, mentalne i duhovne strane osobe. Vežbanjem ponovo otkrivamo osećaj unutrašnje celovitosti, umirujemo uznemireni um, emocije i telesnu napetost.

I najbitnije je da kroz yogu upoznajemo svoje disanje. Verniji od najvernijeg prijatelja, naš dah je uvek uz nas. Pravilno disanje leči, umiruje i ohrabruje. Suština yoge je više u disanju nego u tome da odmičemo u izvodjenju telesnih položaja. Ponovno spajanje sa našim dahom doneće nam osećaj pročišćenja, lakoće i čistote. Uz svesno disanje u svakom položaju um ce biti miran i skoncentrisan i pretvoriće trenutke vežbanja u istraživanje a ne u rutinu.

Oslobadjajuci telo, oslobadjamo um. Gipkost tela pospešuje gipkost uma, a to donosi osećaj olakšanja. Kad životu pridjemo iz lakšeg stanja, lakše ćemo se nositi sa svim izazovima koje život donosi.

Yoga poboljšava naš život na svim nivoima i budi životnu radost!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *