Akcija “Sat za našu planetu”

Svetska nevladina organizacija za zaštitu prirode – WWF, ove godine sedmi put u svetu i peti put u Srbiji organizuje akciju „Sat za našu planetu”, najveću svetsku volontersku akciju za očuvanje planete.

U subotu, 23. marta, u 20:30h, ponovo se isključuju svetla širom sveta. Pridruživanjem ovoj globalnoj akciji doprinosimo ostvarenju našeg zajedničkog cilja – budućnosti u kojoj živimo u skladu sa prirodom.

EH-WWF-logo

Osim samog poziva pojedincima, institucijama, organizacijama i kompanijama da isključe svetlo, cilj je da se ljudi angažuju i da razmišljaju i delaju i nakon ovih sat vremena.

Sat vremena nije dovoljno da se zaista promene stvari. Svaki sat je Sat za našu planetu.  Iz tog razloga ovogodišnja akcija temelji se na kampanji „Ja hoću! A ti?“, kojom se brojni stanovnici sveta obavezuju šta će uraditi u narednih godinu dana za spas planete.

Akciju “Sat za našu planetu” WWF je pokrenuo 2007. godine u Sidneju, kada je 2,2 miliona stanovnika ovog grada ugasilo sijalice na jedan sat. Prošle godine učestvovalo je preko 6.000 gradova iz 152 zemlje, uz više stotina miliona pojedinaca sa svih sedam kontinenata. U Srbiji se prošle godine u ovu akciju uključilo preko 40 gradova i opština.

WWF (World Wide Fund For Nature) je jedna od najvećih, širom sveta priznatih, nezavisnih organizacija, koja se bavi zaštitom prirode i ima skoro 5 miliona pristalica i aktivnu globalnu mrežu u više od 100 zemalja. Misija WWF-a je da zaustavi uništavanje životne sredine i da stvori budućnost u kojoj ljudi žive u skladu sa prirodom putem očuvanja svetske biološke raznovrsnosti, održivog korišćenja prirodnih resursa, smanjenja zagađenja i preterane potrošnje.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *